Κυκλοφοριακά μέτρα θερινής περιόδου

Κυκλοφοριακά μέτρα θερινής περιόδου

Κυκλοφοριακά μέτρα θερινής περιόδου

Ενημερώνουμε τους δημότες, τους κατοίκους, τους επισκέπτες του νησιού μας, όπως και κάθε ενδιαφερόμενο, ότι η εφαρμογή των θερινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, βάσει της με αριθμ. 243/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, με θέμα: «Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 266/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου», η οποία προσδιοριζόταν για την 1η Ιουλίου 2016, μετατίθεται χρονικά έως τη λήψη της σχετικής εγκριτικής απόφασης από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, όπως προβλέπεται από τον νόμο.