Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις KISS AND RIDE

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις KISS AND RIDE

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις KISS AND RIDE

Με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία του επιβατικού λιμένος της Ερμούπολης και της απρόσκοπτης διεξαγωγής της δημόσιας κυκλοφορίας στην πόλη, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες λόγω της αύξησης των αφίξεων και αναχωρήσεων των επισκεπτών στο νησί μας αλλά και του σοβαρού προβλήματος έλλειψης χώρων στάθμευσης στο κέντρο της Ερμούπολης, κατόπιν πρότασης και σχετικής απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 16/2020 απόφαση του Λιμενάρχη Σύρου, λαμβάνονται μέτρα προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον ανοικτό χώρο στάσης – στάθμευσης «kiss and ride» (πρώην αφετηρία ΚΤΕΛ) για τη βέλτιστη αξιοποίησή του, τα οποία έχουν ως εξής:

Ο ανωτέρω χώρος θα χρησιμοποιείται με σκοπό:
Α. τη στάση επαγγελματικών οχημάτων και συγκεκριμένα ταξί, τουριστικών/επαγγελματικών λεωφορείων, Ε.Ι.Χ. μεταφοράς πελατών τουριστικών καταλυμάτων (Ν.4063/2012), ενοικιαζόμενων οχημάτων και Ι.Χ. οχημάτων, στις θέσεις που καθορίζονται από το υπ’ αριθμ. 1 – Μάιος 2020 σχέδιο που συντάχθηκε από το Τ.Τ.Υ., κατά το χρονικό διάστημα έως σαράντα πέντε (45’) λεπτών πριν τον κατάπλου Ε/Γ πλοίου και έως σαράντα πέντε (45’) λεπτών μετά τον απόπλου αυτού.
Β. την ολιγόλεπτη στάθμευση έως σαράντα (40’) λεπτών, αποκλειστικά σε Ι.Χ. οχήματα, κατά τις ώρες 08:00 έως 22:00, εκτός από το χρονικό διάστημα καταπόπλου των πλοίων.

Οι συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν μέχρι και την έγκριση του Προγραμματικού Σχεδίου Λιμένα Ερμούπολης (Master Plan).