Ανακοίνωση μονοδρόμησης επαρχιακής οδού Άνω Σύρου 2022

Ανακοίνωση μονοδρόμησης επαρχιακής οδού Άνω Σύρου 2022

Ανακοίνωση μονοδρόμησης επαρχιακής οδού Άνω Σύρου 2022

Ενημερώνουμε τους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού μας ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 2610/2010 ΦΕΚ και το αρ. 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, κατά τις ώρες 19:00 – 01:00 καθημερινά, θα ισχύουν οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η σήμανση του τμήματος της επαρχιακής οδού «Ερμούπολη – Άνω Μεριά» που οδηγεί στην Άνω Σύρο. Η ρύθμιση αφορά στον περιορισμό των οχημάτων στη μία κατεύθυνση κατά την άνοδο της επαρχιακής οδού «Ερμούπολη Άνω-Μεριά», λόγω των έντονων κυκλοφοριακών προβλημάτων που παρατηρούνται κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ειδικότερα, ισχύουν τα εξής:

  • Απαγορεύεται η διέλευση όλων των ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων κατά την κατεύθυνση προς  Άνω Μεριά.
  • Η χρήση της καθόδου θα είναι ελεύθερη για όλα τα οχήματα.
  • Η αποκλειόμενη κατεύθυνση κυκλοφορίας για τα ΙΧ επιβατικά οχήματα θα εξυπηρετείται από τη νέα παρακαμπτήρια οδό μονής κατεύθυνσης.

Τέλος, ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης, όπως κάθε χρόνο, πρόκειται να υποβοηθήσει το έργο της Αστυνομικής Δ/νσης, τοποθετώντας ανθρώπινο δυναμικό για την ενημέρωση και διευκόλυνση των οδηγών.

 Γραφείο Επικοινωνίας
Δήμου Σύρου - Ερμούπολης