Εναρξη λειτουργίας ενημερωτικής ιστοσελίδας για τα νέα κυκλοφοριακά μέτρα

Εναρξη λειτουργίας ενημερωτικής ιστοσελίδας για τα νέα κυκλοφοριακά μέτρα

Εναρξη λειτουργίας ενημερωτικής ιστοσελίδας για τα νέα κυκλοφοριακά μέτρα

Πληροφορούμε τους επισκέπτες και τους κατοίκους του νησιού μας ότι, σήμερα τέθηκε σε λειτουργία, ειδική ιστοσελίδα ενημέρωσης για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της θερινής περιόδου που ισχύουν στην Ερμούπολη.

Η ιστοσελίδα, walkinginthecity.syros-ermoupolis.gr, περιλαμβάνει χρήσιμες και αναλυτικές πληροφορίες και επεξηγήσεις, αναφορικά με τις ισχύουσες ρυθμίσεις, οι οποίες παρουσιάζονται με εύχρηστο και διαδραστικό τρόπο, για την ευκολότερη κατανόηση τους από τους χρήστες. Εντός των επόμενων ημερών η ιστοσελίδα θα είναι διαθέσιμη και στην Αγγλική γλώσσα.

Το συγκεκριμένο ενημερωτικό εργαλείο, πιστεύουμε ότι, σε συνέχεια του έντυπου οδηγού, της σχετικής σελίδας στο Facebοok αλλά και την ενημέρωση που παρέχεται σε καθημερινή βάση από ένα δίκτυο εθελοντών, θα συνδράμει ακόμα περισσότερο στην επιτυχή εφαρμογή των κυκλοφοριακών μέτρων.